Seneste nyt fra SimaTech

De tidligere mange manuelle processer og adskillige ringbind i køretøjerne skal nu afløses af ny it-løsning fra SimaTech. Den nye it-løsning vil medføre langt større overblik og kontrolmuligheder samt bedre, hurtigere og mere korrekt information til hele mandskabet, inden man når frem til en opgave.
 
Søren Rasmussen, operativ chef og Klaus Hansen, der er operativ konsulent, forklarer om det nye it-system.
 
 
 
Read More

Den 3. januar 2016 tager Transport og Logistik hos Region Hovedstaden deres nye SimaTech Enterprise System i brug. Løsningen anvendes til håndtering af diverse transport- og logistikopgaver og inkluderer afhentning af prøver hos læger samt prøvetagning hos borgere. 

Read More

Region Sjælland gør klar til driften af de nye ambulancekontrakter med Falck, hvor udskiftningen fra EVA-2000 til SES-CAD fra SimaTech er et vigtigt parameter. SES-CAD er en overbygning på den nuværende platform, hvor opgaverne indtil nu er blevet født af EVA-2000, og kommunikationen til og fra køretøjerne er foregået i SimaTech Enterprise System via SINE og GSM. Med den nye SES-CAD til disponering vil antallet af nødvendige applikationer i AMK-vagtcentralen blive minimeret, og al dokumentation er samlet et sted.

Read More

Energi Fyn har anvendt SES (SimaTech Enterprise System) gennem en årrække i Anlæg og Drift, men i løbet af efteråret er løsningen blevet rullet ud til hele koncernen. De øvrige afdelinger i koncernen er blevet udstyret med SimaOffice, og via SimaOffice kan afdelingerne oprette opgaver og følge med i afviklingen af opgaverne. Selve planlægningen og udførelse af opgaverne koordineres af Anlæg og Drift. Når opgaver oprettes i afdelingen, håndterer løsningen endvidere automatisk beregning og seneste udførelsestidspunkt på basis af SLA (Service Level Agreement) på de enkelte opgavetyper. Der kan efterfølgende månedligt afrapporteres til de enkelte afdelinger, om man lever op til de indbyrdes SLA.  

Read More

Når du fremover møder en redder, som assisterer dig på landevejen, vil redderen være udstyret med en tablet, hvorfra redder kan registrere en række oplysninger i forbindelse med assistance-opgaven. Såfremt der er tale om en assistance, hvor du skal betale for ydelsen, vil det kunne foregå via MobilePay.

Falck Autoservice's flåde af køretøjer er i gang med at blive udstyret med SimaCar. SimaCar afvikles på en tablet med Windows 8 og modtager opgaver via SimaTech Enterprise Server. Udover at kunne modtage opgaven fra vagtcentralen, kan opgaven dokumenteres ved hjælp af DynDoc (foto, kundeunderskrift m.m.). Dokumentation sendes direkte til kunde på email. Som noget helt nyt er MobilePay blevet implementeret, som del af DynDoc, hvilket gør det muligt at gennemføre betaling på stedet. 

Read More

Sider