Østsjællands Beredskab

De tidligere mange manuelle processer og adskillige ringbind i køretøjerne skal nu afløses af ny it-løsning fra SimaTech. Den nye it-løsning vil medføre langt større overblik og kontrolmuligheder samt bedre, hurtigere og mere korrekt information til hele mandskabet, inden man når frem til en opgave.
 
Søren Rasmussen, operativ chef og Klaus Hansen, der er operativ konsulent, forklarer om det nye it-system.
 
Helt overordnet er det nye it-system indkøbt for at skabe større overblik, højere og bredere information til det mandskab, der skal udføre opgaverne, og også større åbenhed i form af kvalitetssikringen over for borgere og virksomheder. Man kan meget enkelt dokumentere, at man overholder lovede udrykningstider, og at man møder med de rette biler i forhold til den aftale, der er indgået med de enkelte kommuner. Det giver tryghed for både borgere og virksomheder i områderne og er med i overvejelserne, når nye og tilflyttende virksomheder skal vælge, hvor de vil placere sig.
 
Søren og Klaus fortæller, at it-systemet består af 2 dele, en ”kontordel” og en ”køretøjsdel”.
 
SimaOffice
Kontordelen indeholder opgavehistorik og kørselshistorik. Man kan se nøjagtig den rute, de enkelte køretøjer har fulgt på et kort på skærmen. Man kan også se, om der har været forsinkelser undervejs, ligesom årsagen til forsinkelserne kan angives. 
 

─Årsager til forsinkelser er bl.a. vigtige for, at vi løbende kan forbedre vores indsats fremover. Derfor er det også muligt at rette årsager, der ikke har relevans. Årsager anvendes også, når de enkelte virksomheder i området skal faktureres ved f.eks. fejl-alarmer. Hele denne indrapportering og årsagsregistrering vil blive langt mere enkel og effektiv, fortæller Søren Rasmussen.

SimaCar
Køretøjsdelen, som afvikles på nogle robuste tablets, der er fastmonteret i de enkelte køretøjer, kan indeholde et væld af informationer og systemer. Man har tilgang til GPS navigation, hvor bedste rute til et uhelds- eller brandsted er angivet på et kort. En professionel udgave af det, man kender fra almindelig bilnavigation. Forskellen er dog, at på systemet er ruten allerede lavet på baggrund af den opgaveinformation, der automatisk sendes til køretøjet fra alarmcentralen. Det er også muligt at indlægge egne informationer på kortet, såsom fyrværkeridepoter og overnatningstilladelser mv. Selvom det er muligt at indtaste adresse mv. på traditionel vis, er det naturligvis meget tidsbesparende, at ruten allerede er beregnet, når køreturen startes.
 

 

─Værdifuld tid er hentet her, så vi er hurtigere fremme på stedet end tidligere, udtaler Klaus Hansen.

 
Fra ringbind til et system, som automatisk opdaterer køretøjerne med de nyeste informationer
 
Klaus fortsætter: ─Tidligere var hvert enkelt køretøj forsynet med et antal ringbind, der indeholdt de såkaldte mødeplaner. Mødeplanerne indeholder information om de forhold, der er vigtige for beredskabet at kende til, når en opgave skal løses. F.eks. er der i forbindelse med brand på en virksomhed behov for at vide, hvor brandhanerne er placeret, hvor der på virksomheden kan være farlige kemikalier eller brandfarlige trykbeholdere, hvor nøglebokse er placeret, etc.
 
Alle disse ringbind bliver nu erstattet af det nye it-system. Systemet sikrer automatisk, at alle køretøjer er opdateret med de nyeste informationer. Opdateringen af køretøjerne sker straks, når man på kontoret har indlæst de nye informationer i systemet. Ved ankomst til en opgave, fremkommer der en popup, der viser de relevante dokumenter og informationer, der vedrører lokationen. Man kan oven i købet se placeringen af de vigtige oplysninger i form af symboler på et kort. Men ikke nok med det, man kan også se området i nærheden af ulykkesstedet. Er der f.eks. en anden virksomhed i nærheden, hvor der er kemikalier eller andet, der skal tages hensyn til, er der måske en skole, der skal evakueres i nabolaget, kan man se det med det samme på kortet.
 
─Førhen var det kun indsatslederen, der havde adgang til disse informationer. Nu får alle køretøjer informationen på samme tid, og alt personel er dermed langt hurtigere og bedre informeret, når arbejdet på skadestedet påbegyndes. Det giver jo indlysende og klare fordele, udtaler Søren Rasmussen. Han indskyder, at en ny lov om, at det skal være nærmeste ledige køretøj, der tager en opgave, meget let vil kunne løses og dokumenteres med den nye løsning.
 
Et serviceløft i forhold til borgere og virksomheder
Klaus Hansen fortæller, at man med løsningen vil kunne opnå et korrekt samlet overblik af, hvad der tidligere var spredt ud på flere systemer. Man har fået bedre og hurtigere information til alle, der er involveret i de enkelte opgaver, og meget mere præcise data at arbejde med - ikke kun i forhold til kommunerne, men også i forhold til den interne løbende effektivitetsplanlægning.
 
─Der vil tillige blive sparet en masse ringbind og reduceret den tid, det tog at finde og vedligeholde informationer i ringbindene, siger han med et smil. Søren Rasmussen supplerer: ─Vi vil få et serviceløft i forhold til borgere og virksomheder. Systemet vil medvirke til, at man er tryg og får hjælp hurtigt, når man har brug for det. Virksomhederne kan oven i købet drage økonomisk fordel af vores data, fordi størrelsen på deres forsikringspræmie kan være afhængig af, hvor hurtigt de kan få hjælp i tilfælde af f.eks. brand.
 
─De ulemper, vi havde tidligere, og som var årsagen til, at vi så os om efter en ny løsning, får vi løst med det nye system, og det er vi meget tilfredse med, forklarer Søren Rasmussen. ─Der er allerede planer for de næste skridt, fortsætter han. Bl.a. er der andre myndigheder, der skal have adgang til relevante informationer. Vi arbejder også på en bedre og mere automatisk integration med ODIN samt en mere automatisk faktureringsproces i forbindelse med bl.a. fejlalarmer. Vi vil også gerne kunne registrere, hvem der er ombord i de enkelte køretøjer, idet det er et krav, at man skal indrapportere de ting i ODIN, slutter han.
 

Om Østsjællands Beredskab:
Østsjællands Beredskab løser opgaver ved brand og ulykke i kommunerne Roskilde, Greve, Stevns, Køge, Tåstrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk.
 
Østsjællands Beredskab dækker et areal på 930 kvadratkilometer med et indbyggertal på 325.000.
 
 
Løsningen i Østsjællands Beredskab:
 
 

Relevante projekterDisse projekter beskriver konkrete anvendelsesområder.

Frederikshavn Kommune

Beredskab, Offentlig

Region Midt

Beredskab

AkutPlan

Beredskab