Frederikshavn Kommune

AMK-vagtcentral i Nordjylland alarmerer ikke blot ambulancerne, men også hjemmeplejen når et akutopkald om hjertestop kommer ind. 450 medarbejdere i hjemmeplejen har fået adgang til SimaGo på deres smartphones og er koblet på AMK-vagtcentralens kommunikationsplatform. Den integrerede løsning fra SimaTech reducerer den kritiske ventetid på hjælp.
 
Hvert sekund tæller, når en borger falder om med et hjertestop. For at styrke indsatsen i forbindelse med hjertestopalarmer har Region Nordjylland i samarbejde med TrygFonden, Hjerteforeningen og Frederikshavn Kommune inddraget hjemmeplejen i kommunen i sit beredskab. Hjemmeplejens 60 biler er blevet udstyret med hjertestartere og smartphones med den intelligente SimaGo app, som er koblet op til regionens AMK-vagtcentral. SimaGo-app’en er i konstant kontakt med opgave- og ressourcestyringssystemet på AMK-vagtcentralen og sikrer, at den nærmeste hjemmeplejer automatisk får besked, når AMK-vagtcentralen modtager et 112-opkald om et hjertestop.
 
Det er SimaTech, der sammen med AMK-vagtcentralen har udviklet den mobile løsning til hjemmeplejen. Løsningen betyder, at akutberedskabet i Region Nordjylland er udvidet betragteligt. I alt 450 hjemmeplejere er blevet uddannet i hjertestart og betjening af SimaGo. AMK-vagtcentralen anvender i forvejen et SimaTechs integrerede opgave- og ressourcestyringssystem, SimaTech Enterprise System, som styrer al alarmkommunikation mellem vagtcentralen og ambulancerne.
 
 
-Al kommunikation foregår i et automatiseret, smidigt flow, som vi hele tiden kan følge med i på skærmen. Når vi har alarmeret ambulancerne, skal vi billedligt talt blot trykke på en knap til hjemmeplejen i systemet, hvorefter de to nærmeste hjemmeplejebiler automatisk får besked om, at der er et hjertestop i nærheden, forklarer Jan Lindberg, vagtcentralchef på AMK-Vagtcentral i Region Nordjylland.
 
Når en hjertestopalarm modtages, skal hjemmeplejeren enten acceptere eller afvise alarmen på mobiltelefonen. Afvises alarmen, finder systemet automatisk den næstnærmeste bil og alarmerer denne. Både kvitterings- og eskaleringsfunktionen er indbygget i den integrerede SimaTech-løsning.
 
Hjertemassage frem for alt
Hvert år er der ca. 50 tilfælde af hjertestop i Frederikshavn Kommune. Chancerne for at redde liv er øget betragteligt, efter at hjemmeplejen er blevet aktiveret i beredskabet. Initiativet er et led i en større kampagne, ”Parat til hjertestart”, som Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland, Hjerteforeningen og TrygFonden står bag.
 
-Ofte kan hjemmeplejeren være hurtigere fremme ved patienten end ambulancen, hvilket kan have livsvigtig betydning. Overlevelseschancerne for hjertestoppatienter falder med 10 pct. for hvert minut, der går. Kan vi få hjælpen frem inden for et minut, er der 90 pct. chance for at overleve. Derfor handler det i første omgang ikke så meget om at få patienten på hospitalet, men om at komme i gang med hjertemassage på stedet hurtigst muligt. Her kan hjemmeplejerne spille en afgørende rolle, og jeg ser det som en klar gevinst for patientsikkerheden, at vi kan inddrage dem i beredskabet, siger Jan Lindberg.
 
Præcis, effektiv redning
Alle AMK-vagtcentraler i landet anvender SimaTech Enterprise System. Det er en komplet løsning, som varetager al kort-, opgave- og alarmstyring på vagtcentralerne og kommunikationen med ambulancerne. AMK-vagtcentralen i Region Nordjylland er den første, der udvider systemet med den intelligente SimaGo app.
 
-SimaTech Enterprise System er en stærk, fleksibel platform. Vi styrer alt her. Vi har adgang til et elektronisk kort, hvor vi kan se alle ambulancers og nu også hjemmeplejebilers placering, oplysninger om trafikforhold, særlige adresser og situationer vi skal være opmærksomme på. Dermed sikrer vi, at hjælpen når så præcist, effektivt og uproblematisk frem som muligt, siger Jan Lindberg.
 
-Med SimaGo har vi fået en god mulighed for endnu hurtigere hjælp. Alarmeringsprocessen til hjemmeplejen er enkel at håndtere, og løsningen med smartphones er meget brugervenlig. Løsningen fungerer upåklageligt.
 
SimaTech Enterprise System
SimaTech Enterprise System er fællesbetegnelsen for SimaTechs opgave- og ressourcestyringsløsninger. Hjertet i løsningerne er SimaTech Enterprise Server, som styrer al kommunikation mellem de forskellige enheder på kontoret og de mobile medarbejdere. Til SimaTech Enterprise Server kan kobles forskellige moduler afhængig af opgavens karakter. AMK-vagtcentralerne anvender SimaOffice, SimaCar i ambulancerne og SimaTech WNS.
 
SimaGo
SimaGo er en intelligent app til smartphones, som er en del af SimaTech Enterprise System. Opgaver sendes fra kontoret via SimaTech Enterprise Server til den mobile medarbejder, som modtager opgaver, kvitterer for modtagelse, læser kort og GPS-position, samt afgiver statusmeldinger til kontoret. 
 
Om Region Nordjylland:
Regionen dækker et areal på 7.879 km2. Region Nordjylland består af 11 kommuner og regional myndighed for 580.300 nordjyder. 
 
Løsningen i Region Nordjylland:
SimaTech Entreprise System, det integrerede opgave- og ressourcestyringssystem. 
 
Del:

Relevante projekterDisse projekter beskriver konkrete anvendelsesområder.