Region Sjælland

”Med SimaTech Enterprise Server har vi etableret en stærk, skalérbar infrastruktur, som løbende kan udvides med nye applikationer. Jeg ser det som en klar fordel, at vi kun har én løsning fra én leverandør, som dækker alle vores behov nu og fremadrettet. SimaTech skaber overblik og gør os mere effektive. Det har de gjort fra dag et.”

Tommy Jonasson, AMK-vagtcentralchef, AMK-Vagtcentral, Region Sjælland

Én region, én infrastruktur. Sådan kan man sammenfatte filosofien hos beredskabet i Region Sjælland. Regionen har to samarbejdspartnere inden for redning: Roskilde Brandvæsen og Falcks Redningskorps. Begge aktører administrerer sine ambulanceopgaver i en fælles infrastruktur baseret på SimaTech fra a-z. Region Sjælland skaber dermed et 360 graders overblik over beredskabet.

Region Sjælland var den første region, der fik SimaTech ombord i ambulancetjenesten. Det var i 2009 i forbindelse med idriftsættelse af det danske SINE-net, som alle beredskaber bruger til at kommunikere med hinanden. Sammen med SimaTech har Region Sjælland digitaliseret og effektiviseret hele opgave- og ressourcestyringen i ambulancetjenesten - fra tildelingen af alarmopkald til udrykningskøretøjerne, til planlægningen og gennemførelsen af de påkrævede ambulancetjek.
 
-Og rejsen fortsætter mod nye mål. Tommy Jonasson, AMK-vagtcentralchef, AMK-Vagtcentral, Region Sjælland
 
Kosteffektiv løsning
-Vi valgte SimaTech, fordi de i forvejen havde stor erfaring med beredskab, og den beslutning har vi ikke fortrudt. Vi har i dag en infrastruktur, som dækker alle vores behov, og som vi løbende kan udbygge i takt med, at nye behov og ideer opstår. Det giver os en værdifuld fleksibilitet samtidig med, at det er en kosteffektiv løsning, siger Tommy Jonasson. 
 
SimaTech giver et rigtig godt overblik til koordinatorerne på centralen og er også en stor støtte for redderne ude i køretøjerne. Når de modtager en opgave, viser skærmen i bilen automatisk en ruteplan, som tager højde for alle vej- og trafikforhold, så de kommer hurtigst muligt frem. Redderne får også oplysninger om relevante forhold på skadestedet, så de er optimalt forberedte, når de kommer frem. Denne type funktioner har stor værdi i akutte situationer, hvor hvert minut tæller.
 
Sikker styring af ambulancetjek
Senest har Region Sjælland implementeret SimaTech Dynamic Documents, som bruges til at overvåge, planlægge og gennemføre de påkrævede kvalitetstjek af ambulancerne. Tidligere var al den underliggende administration papirbaseret. Risikoen for fejl og forglemmelser var latent til stede, fordi redderne ikke blot skulle huske at gennemføre de faste daglige tjek, men også holde redde i de ugentlige tjek, som gennemføres på faste dage.
 
-Nu har vi digitaliseret det hele, og alle data er på SimaTech-serveren. De papirbaserede kontrolskemaer i bilerne er væk, og redderne modtager i stedet dagens opgaver direkte på computeren i ambulancen. Når alle dagens tjek er gennemført, registrerer redderen det på computeren, hvorefter systemet automatisk opdateres. Det har løst en meget stor logistikproblematik, og giver os et overblik, vi ikke havde før, siger Tommy Jonasson.
 
De indbyggede forretningslogikker i SimaTech-systemet betyder desuden, at koordinatoren på AMK-vagtcentralen automatisk får en advarsel, hvis en bil ikke er blevet tjekket, som den skulle. Dette giver Region Sjælland en sikkerhed for, at alle kvalitetskrav overholdes samt mulighed for at gribe meget præcist ind i tilfælde af mangler.
 
Overblik over hospitalskapacitet
Region Sjælland er nu klar til at tage næste skridt med SimaTech. En ny applikation skal give overblik over kapaciteten på regionens hospitaler med henblik på at effektivisere beredskabet yderligere ved større hændelser med flere tilskadekomne. I stedet for telefonopkald og mails kan hospitalsafdelingerne med et enkelt tastetryk på de digitale oversigtsskærme opdatere både AMK-vagtcentralen og udrykningskøretøjerne om ledige senge og udstyr, så redderne får direkte besked om, hvor de skal køre hen.
 
-Også her kan vi bruge den eksisterende SimaTech-infrastruktur, hvilket er en stor økonomisk fordel, siger Tommy Jonasson.
 

Om Region Sjælland:
Region Sjælland har ca. 91 køretøjer, 1 helikopter, 9 nødbehandlere og 6 sygehuse til servicering af regionens ca. 820.000 borgere.

Løsningen i Region Sjælland:
 
Andre komponenter:

 

Del:

Relevante projekterDisse projekter beskriver konkrete anvendelsesområder.

Frederikshavn Kommune

Beredskab, Offentlig

Region Midt

Beredskab

AkutPlan

Beredskab