Brugerkonference 2016

Vi vil gerne udtrykke en stor tak til alle, der deltog i dette års brugerkonference, som blev afholdt på Hotel Nyborg Strand den 3. – 4. marts. Deltagere var brugere, IT folk og ledelse fra bl.a. forsyning, service, transport, beredskaber, kommuner og regioner samt potentielle nye brugere, der interesserer sig for effektiv opgave- og ressourcestyring integreret i organisationer med mobile medarbejdere.
 
Det var godt at møde jer alle og høre mere om, hvordan SimaTechs produkter bliver benyttet i dag samt ønsker til fremtidig produktudvikling.
 
I store træk blev følgende gennemgået:
  ♦  Status fra SimaTech om virksomheden, mennesker, produkter og nyheder
  ♦  Kundecases fra Energi Fyn, Region Hovedstaden – Logistik & Forsyning samt Falck Skadeservice
  ♦  Den automatiske optimerings forunderlige verden – Et indlæg fra Rapidis
  ♦  Bedre styr på opgaverne i virksomheden – SimaTechs eget brug af Service Desk
 
Erfaringsudveksling foregik både i plenum og i mindre workshop-grupper på andendagen. Om aftenen på førstedagen blev de indbyrdes relationer skærpet i forbindelse med en middag og efterfølgende hygge.
 
Også en stor tak for de gode tilbagemeldinger, kommentarer og forslag, som har stor betydning for SimaTechs produktudvikling.
 
Vi står naturligvis til rådighed og kan hjælpe med, at der bliver endnu bedre overblik over opgaver og ressourcer i jeres virksomhed.
 
Af nyheder kan blandt andet nævnes:
  ♦  SimaGoBiz produktsuiten – Øget mobilitet på alle niveauer - også til underleverandører
  ♦  Akutplan / Vagtplan – Mulighed for uddelegering af tilkaldevagter/vagtplaner, uden at slippe overblikket over nødvendig bemanding og kompetencer
  ♦  Forbedringer i kortmaterialet
  ♦  Flere konfigurationsmuligheder i automatisk planlægning
 
Vi glæder os til næste brugerkonference – Datoen bliver meldt ud på et senere tidspunkt.