DynDoc

Falck Autoservice udstyres med SimaCar

Når du fremover møder en redder, som assisterer dig på landevejen, vil redderen være udstyret med en tablet, hvorfra redder kan registrere en række oplysninger i forbindelse med assistance-opgaven. Såfremt der er tale om en assistance, hvor du skal betale for ydelsen, vil det kunne foregå via MobilePay.

Falck Autoservice's flåde af køretøjer er i gang med at blive udstyret med SimaCar. SimaCar afvikles på en tablet med Windows 8 og modtager opgaver via SimaTech Enterprise Server. Udover at kunne modtage opgaven fra vagtcentralen, kan opgaven dokumenteres ved hjælp af DynDoc (foto, kundeunderskrift m.m.). Dokumentation sendes direkte til kunde på email. Som noget helt nyt er MobilePay blevet implementeret, som del af DynDoc, hvilket gør det muligt at gennemføre betaling på stedet. 

Aarhus Vand vælger SimaTech

Aarhus Vand's formål er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur, og som drives på en effektiv måde, så der er gennemsigtig for forbrugerne. Aarhus Vand indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fordelt på 10 vandværker og 10 renseanlæg. Selskabet har 240 dygtige og engagerede medarbejdere.
 
Hos Aarhus Vand er der mange daglige opgaver - bl.a. en årlig udskiftning af 60.000 vandmålere hos borgere, institutioner og virksomheder. Aarhus Vand har valgt SimaTech Enterprise System til at optimere planlægningen, ruten, arbejdsgangen og dokumentationen. Alle montører er udstyret med en tablet med SimaCar og den digitale arbejdsseddel (DynDoc) installeret. Planlægningen, ruteoptimeringen, opgavedistributionen og efterbehandlingen foretages af andre kollegaer i SimaOffice. Det hele styres af SimaTech Enterprise Server, som er integreret med Aarhus Vand's ERP-system SonWin. 
 
Del artikel på: