SES-CAD

Region Sjælland skifter til SES-CAD

Region Sjælland gør klar til driften af de nye ambulancekontrakter med Falck, hvor udskiftningen fra EVA-2000 til SES-CAD fra SimaTech er et vigtigt parameter. SES-CAD er en overbygning på den nuværende platform, hvor opgaverne indtil nu er blevet født af EVA-2000, og kommunikationen til og fra køretøjerne er foregået i SimaTech Enterprise System via SINE og GSM. Med den nye SES-CAD til disponering vil antallet af nødvendige applikationer i AMK-vagtcentralen blive minimeret, og al dokumentation er samlet et sted.