SimaCar

Falck Autoservice udstyres med SimaCar

Når du fremover møder en redder, som assisterer dig på landevejen, vil redderen være udstyret med en tablet, hvorfra redder kan registrere en række oplysninger i forbindelse med assistance-opgaven. Såfremt der er tale om en assistance, hvor du skal betale for ydelsen, vil det kunne foregå via MobilePay.

Falck Autoservice's flåde af køretøjer er i gang med at blive udstyret med SimaCar. SimaCar afvikles på en tablet med Windows 8 og modtager opgaver via SimaTech Enterprise Server. Udover at kunne modtage opgaven fra vagtcentralen, kan opgaven dokumenteres ved hjælp af DynDoc (foto, kundeunderskrift m.m.). Dokumentation sendes direkte til kunde på email. Som noget helt nyt er MobilePay blevet implementeret, som del af DynDoc, hvilket gør det muligt at gennemføre betaling på stedet. 

Københavns Brandvæsen indfører opgave og ressourcestyring

Københavns Brandvæsen har gennemført et pilotforløb inden for det forebyggende område, hvor styrken foretager rådgivende besøg hos institutioner. Dette er nu overgået til drift og for at understøtte processerne i dette, har vi valgt at anvende SimaOffice/ SimaCar til selve opgavestyringen, herunder dynamiske dokumenter, som de skabeloner styrken udfylder ved besøgene. SimaOffice/ SimaCar udgør et godt rammesystem for opgavehåndteringen af flere årsager. Det er kendt software, som passer ind i den eksisterende arkitektur, det er enkelt at tilpasse til de forskellige opgaveområder, og vi kan anvende det på tværs i organisationen til mange forskellige formål. Vi forventer, at det vil udvikle sig til at være det rammesystem, som vil være den væsentligste kilde til opgavehåndtering og indsamling af data, som efterfølgende kan anvendes operativt.

Jørn Harding Mølholm, IT Projektleder

Aarhus Vand vælger SimaTech

Aarhus Vand's formål er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur, og som drives på en effektiv måde, så der er gennemsigtig for forbrugerne. Aarhus Vand indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fordelt på 10 vandværker og 10 renseanlæg. Selskabet har 240 dygtige og engagerede medarbejdere.
 
Hos Aarhus Vand er der mange daglige opgaver - bl.a. en årlig udskiftning af 60.000 vandmålere hos borgere, institutioner og virksomheder. Aarhus Vand har valgt SimaTech Enterprise System til at optimere planlægningen, ruten, arbejdsgangen og dokumentationen. Alle montører er udstyret med en tablet med SimaCar og den digitale arbejdsseddel (DynDoc) installeret. Planlægningen, ruteoptimeringen, opgavedistributionen og efterbehandlingen foretages af andre kollegaer i SimaOffice. Det hele styres af SimaTech Enterprise Server, som er integreret med Aarhus Vand's ERP-system SonWin. 
 
Del artikel på: