SimaOffice

Energi Fyn ruller SimaTech Enterprise System ud i hele koncernen

Energi Fyn har anvendt SES (SimaTech Enterprise System) gennem en årrække i Anlæg og Drift, men i løbet af efteråret er løsningen blevet rullet ud til hele koncernen. De øvrige afdelinger i koncernen er blevet udstyret med SimaOffice, og via SimaOffice kan afdelingerne oprette opgaver og følge med i afviklingen af opgaverne. Selve planlægningen og udførelse af opgaverne koordineres af Anlæg og Drift. Når opgaver oprettes i afdelingen, håndterer løsningen endvidere automatisk beregning og seneste udførelsestidspunkt på basis af SLA (Service Level Agreement) på de enkelte opgavetyper. Der kan efterfølgende månedligt afrapporteres til de enkelte afdelinger, om man lever op til de indbyrdes SLA.  

Københavns Brandvæsen indfører opgave og ressourcestyring

Københavns Brandvæsen har gennemført et pilotforløb inden for det forebyggende område, hvor styrken foretager rådgivende besøg hos institutioner. Dette er nu overgået til drift og for at understøtte processerne i dette, har vi valgt at anvende SimaOffice/ SimaCar til selve opgavestyringen, herunder dynamiske dokumenter, som de skabeloner styrken udfylder ved besøgene. SimaOffice/ SimaCar udgør et godt rammesystem for opgavehåndteringen af flere årsager. Det er kendt software, som passer ind i den eksisterende arkitektur, det er enkelt at tilpasse til de forskellige opgaveområder, og vi kan anvende det på tværs i organisationen til mange forskellige formål. Vi forventer, at det vil udvikle sig til at være det rammesystem, som vil være den væsentligste kilde til opgavehåndtering og indsamling af data, som efterfølgende kan anvendes operativt.

Jørn Harding Mølholm, IT Projektleder

Roskilde Festival bevarer overblikket med smart app

Med over 75.000 gæster skal man bevare overblikket...
 
I forbindelse med årets Roskilde Festival er en række nøglemedarbejdere blevet udstyret med SimaGo på deres smartphones. Løsningen gør det muligt for den centrale koordineringsenhed og beredskabskontoret at optimere udnyttelsen af disse nøglemedarbejder. SimaOffice er udvidet med et detaljeret landkort over festivalpladsen, og på dette landkort vises GPS positionen af nøglemedarbejderne. Det er endvidere muligt at sende opgaver ud til medarbejderne.
 
Del artikel på:

Aarhus Vand vælger SimaTech

Aarhus Vand's formål er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur, og som drives på en effektiv måde, så der er gennemsigtig for forbrugerne. Aarhus Vand indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fordelt på 10 vandværker og 10 renseanlæg. Selskabet har 240 dygtige og engagerede medarbejdere.
 
Hos Aarhus Vand er der mange daglige opgaver - bl.a. en årlig udskiftning af 60.000 vandmålere hos borgere, institutioner og virksomheder. Aarhus Vand har valgt SimaTech Enterprise System til at optimere planlægningen, ruten, arbejdsgangen og dokumentationen. Alle montører er udstyret med en tablet med SimaCar og den digitale arbejdsseddel (DynDoc) installeret. Planlægningen, ruteoptimeringen, opgavedistributionen og efterbehandlingen foretages af andre kollegaer i SimaOffice. Det hele styres af SimaTech Enterprise Server, som er integreret med Aarhus Vand's ERP-system SonWin. 
 
Del artikel på: