Seneste nyt fra SimaTech

Med den nye opdatering i SimaTech WNS Server får du en række nye trafikinformationer, som tilbydes af Vejdirektoratet. De nye meldinger er:

  • TrafficWind
  • TrafficIcyRoad
  • TrafficSnow
  • TrafficBlockedRoad
  • TrafficRoadWorkBlock

Derudover har du selvfølgelig stadig TrafficEvent, TrafficRoadWork, TrafficQueue og TraficSlippery. 

På billedet illustreres, hvordan Vejdirektoratet har oplyst, at til- og frakørsel er spærret på den fynske motorvej omkring den 2. april.
.
Med en fuldt integreret WNS i jeres organisation, kan I, ud fra disse oplysninger, selv oprette vejblokeringer, som automatisk vil have effekt på den beregnede rute i SimaCar.

Læs mere om SimaTech WNS

Read More
SimaTech Enterprise Server er blevet udvidet med en ny proces, der dagligt beregner, hvor mange kilometer en ressource har kørt i forbindelse med de planlagte opgaver. Informationerne kan bl.a. anvendes som faktureringsgrundlag eller til forbedringer i kørselsprocedurerne.
 
Oplysningerne gemmes separat i databasen, så der efterfølgende kan udtrækkes kundespecifikke rapporter. 
 

Læs mere om SimaTech Enterprise Server

Read More
De tidligere mange manuelle processer og adskillige ringbind i køretøjerne skal nu afløses af ny it-løsning fra SimaTech. Den nye it-løsning vil medføre langt større overblik og kontrolmuligheder samt bedre, hurtigere og mere korrekt information til hele mandskabet, inden man når frem til en opgave.
 
Søren Rasmussen, operativ chef og Klaus Hansen, der er operativ konsulent, forklarer om det nye it-system.
 
 
 
Read More

Den 3. januar 2016 tager Transport og Logistik hos Region Hovedstaden deres nye SimaTech Enterprise System i brug. Løsningen anvendes til håndtering af diverse transport- og logistikopgaver og inkluderer afhentning af prøver hos læger samt prøvetagning hos borgere. 

Read More

Region Sjælland gør klar til driften af de nye ambulancekontrakter med Falck, hvor udskiftningen fra EVA-2000 til SES-CAD fra SimaTech er et vigtigt parameter. SES-CAD er en overbygning på den nuværende platform, hvor opgaverne indtil nu er blevet født af EVA-2000, og kommunikationen til og fra køretøjerne er foregået i SimaTech Enterprise System via SINE og GSM. Med den nye SES-CAD til disponering vil antallet af nødvendige applikationer i AMK-vagtcentralen blive minimeret, og al dokumentation er samlet et sted.

Read More

Sider