Seneste nyt fra SimaTech

Energi Fyn har anvendt SES (SimaTech Enterprise System) gennem en årrække i Anlæg og Drift, men i løbet af efteråret er løsningen blevet rullet ud til hele koncernen. De øvrige afdelinger i koncernen er blevet udstyret med SimaOffice, og via SimaOffice kan afdelingerne oprette opgaver og følge med i afviklingen af opgaverne. Selve planlægningen og udførelse af opgaverne koordineres af Anlæg og Drift. Når opgaver oprettes i afdelingen, håndterer løsningen endvidere automatisk beregning og seneste udførelsestidspunkt på basis af SLA (Service Level Agreement) på de enkelte opgavetyper. Der kan efterfølgende månedligt afrapporteres til de enkelte afdelinger, om man lever op til de indbyrdes SLA.  

Read More

Når du fremover møder en redder, som assisterer dig på landevejen, vil redderen være udstyret med en tablet, hvorfra redder kan registrere en række oplysninger i forbindelse med assistance-opgaven. Såfremt der er tale om en assistance, hvor du skal betale for ydelsen, vil det kunne foregå via MobilePay.

Falck Autoservice's flåde af køretøjer er i gang med at blive udstyret med SimaCar. SimaCar afvikles på en tablet med Windows 8 og modtager opgaver via SimaTech Enterprise Server. Udover at kunne modtage opgaven fra vagtcentralen, kan opgaven dokumenteres ved hjælp af DynDoc (foto, kundeunderskrift m.m.). Dokumentation sendes direkte til kunde på email. Som noget helt nyt er MobilePay blevet implementeret, som del af DynDoc, hvilket gør det muligt at gennemføre betaling på stedet. 

Read More

Københavns Brandvæsen har gennemført et pilotforløb inden for det forebyggende område, hvor styrken foretager rådgivende besøg hos institutioner. Dette er nu overgået til drift og for at understøtte processerne i dette, har vi valgt at anvende SimaOffice/ SimaCar til selve opgavestyringen, herunder dynamiske dokumenter, som de skabeloner styrken udfylder ved besøgene. SimaOffice/ SimaCar udgør et godt rammesystem for opgavehåndteringen af flere årsager. Det er kendt software, som passer ind i den eksisterende arkitektur, det er enkelt at tilpasse til de forskellige opgaveområder, og vi kan anvende det på tværs i organisationen til mange forskellige formål. Vi forventer, at det vil udvikle sig til at være det rammesystem, som vil være den væsentligste kilde til opgavehåndtering og indsamling af data, som efterfølgende kan anvendes operativt.

Jørn Harding Mølholm, IT Projektleder

Read More

Akuthjælperne skal være med til at sikre hurtig førstehjælp. Erfaringer viser, at akuthjælpere i vise tilfælde kan være hurtigere fremme end en ambulance. Akuthjælpere er udstyret med smartphones, som løbende kan sende sine GPS positioner ind til systemet. Idet en ambulance disponeres, vil systemet automatisk foretage en vurdering af, om der skal kaldes akuthjælpere. Hidtil har AMK-vagtcentralens medarbejdere selv skulle foretage en vurdering, men denne proces er nu automatiseret i den nye løsning.

Read More
SimaTech har indgået aftale med Falck Skadeservice om levering af et Asset Management system til håndtering at de maskiner, som anvendes i forbindelse med skadeservice.
 
Systemet skal primært anvendes til at registrere og vedligeholde mere end 5.000 affugtere af forskellige typer.
 
Løsningen er baseret på SimaTech Enterprise System og håndterer hele processen, fra en maskine indkøbes og placeres i et depot, til den opsættes hos en kunde og efterfølgende nedtages og køres tilbage i depot. Løsningen håndterer også de serviceeftersyn, som løbende skal udføres på maskinerne.
 
Read More

Sider