Seneste nyt fra SimaTech

SimaTech har indgået aftale med Region Syddanmark omkring disponeringssystem til deres vagtcentral. Beredskabets Netavis skriver om denne beslutning. Læs hele historien her.

Read More
AMK-vagtcentral i Nordjylland alarmerer ikke blot ambulancerne, men også hjemmeplejen når et akutopkald om hjertestop kommer ind. 450 medarbejdere i hjemmeplejen har fået adgang til SimaGo på deres smartphones og er koblet på AMK-vagtcentralens kommunikationsplatform. Den integrerede løsning fra SimaTech reducerer den kritiske ventetid på hjælp.
 
Read More
Med over 75.000 gæster skal man bevare overblikket...
 
I forbindelse med årets Roskilde Festival er en række nøglemedarbejdere blevet udstyret med SimaGo på deres smartphones. Løsningen gør det muligt for den centrale koordineringsenhed og beredskabskontoret at optimere udnyttelsen af disse nøglemedarbejder. SimaOffice er udvidet med et detaljeret landkort over festivalpladsen, og på dette landkort vises GPS positionen af nøglemedarbejderne. Det er endvidere muligt at sende opgaver ud til medarbejderne.
 
Read More
Aarhus Vand's formål er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur, og som drives på en effektiv måde, så der er gennemsigtig for forbrugerne. Aarhus Vand indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fordelt på 10 vandværker og 10 renseanlæg. Selskabet har 240 dygtige og engagerede medarbejdere.
 
Hos Aarhus Vand er der mange daglige opgaver - bl.a. en årlig udskiftning af 60.000 vandmålere hos borgere, institutioner og virksomheder. Aarhus Vand har valgt SimaTech Enterprise System til at optimere planlægningen, ruten, arbejdsgangen og dokumentationen. Alle montører er udstyret med en tablet med SimaCar og den digitale arbejdsseddel (DynDoc) installeret. Planlægningen, ruteoptimeringen, opgavedistributionen og efterbehandlingen foretages af andre kollegaer i SimaOffice. Det hele styres af SimaTech Enterprise Server, som er integreret med Aarhus Vand's ERP-system SonWin. 
 
Read More

Sider