BEREDSKAB

Undgå usikkert beslutningsgrundlag i tilfælde af kritiske situationer.

Hvert sekund tæller i beredskabet. Når politi, brandvæsen og ambulancer rykker ud, er indsatsens værdi begrænset, hvis den ikke er 100 pct. koordineret, og data fra de forskellige instanser ikke ajourføres i realtid. Redningsaktioner er komplekse opgaver, og det gælder først og fremmest om at komme hurtigt frem og være i stand til at træffe de rette beslutninger i én koordineret indsats.
 
Styrk indsatsen med et integreret beredskabssystem
SimaTech’s løsninger til beredskabet varetager redningsopgaver, hvor en hurtig og kontrolleret arbejdsgang, rettidighed og korrekt opgaveudførelse er altafgørende. SimaTech har udviklet en platform, så administrationen af redningsopgaver mellem flere forskellige instanser foregår i en fælles infrastruktur. Med et integreret navigations- og informationssystem til beredskabet bidrager SimaTech til at skabe ro blandt redningsmandskabet, hvilket styrker planlægningen i de ofte meget kritiske situationer, hvor fejl kan være fatale.
 
Konkrete fordele:
♦  Fuldstændig opdateret information i bilerne eller via smartphones
♦  Ro til at træffe rette beslutninger og et koordineret overblik over situationen
♦  Administration af redningsopgaver sker i en fælles infrastruktur med samarbejdspartnere 
    inden for redning (fx brandvæsen og redningskorps)
♦  Indbygget ruteplanlægning tager højde for alle aktuelle vej- og trafikforhold
♦  Afbureaukratisering af en lang række arbejdsgange ved hjælp af et integreret beredskabssystem
 
Et moderne beredskab har brug for en it-løsning, der giver overblik, indsigt og dokumentation. Med SimaTech får du en komplet it-løsning, der dækker arbejdet i den forebyggende og den operative afdeling samt i serviceafdelingen. Denne video giver dig et indblik i, hvordan SimaTech understøtter et moderne beredskabs forretningprocesser.
 

 

Produkter målrettet beredskabet:

 

Fællesnævnere for beredskabet:
 
OVERBLIK – både indsatslederen og det øvrige mandskab skal hurtigt og korrekt kunne skabe sig et samlet opdateret overblik over opgavestatus, nødvendige ressourcer, kompetencer, risikostyring, kritiske afvigelser, etc.
 
INDSIGT – både indsatslederen og mandskabet har mulighed for at følge fremdriften i opgaven, modtage og afgive opgavespecifik information, som med online opdateringer kan ses af alle relevante involverede.
 
DOKUMENTATION – både lovpligtige udkalds- og myndighedsopgaver samt serviceopgaver har brug for, at der kan skaffes tilstrækkelig dokumentation på opgavens udførelse. Denne dokumentation skal skabes automatisk, mens opgaven udføres, og dokumentationen skal hurtigt, korrekt og enkelt kunne findes frem igen.

 

Del:

Relevante projekterDisse projekter beskriver konkrete anvendelsesområder.

Region Midt

Beredskab

AkutPlan

Beredskab