Konsulentydelser

I tillæg til de ydelser, der er en del af SimaTech's projektmodel SAPI, kan SimaTech's konsulenter bistå inden for følgende områder:

♦  Foranalyse til beslutningsgrundlag for indførelse af dispatchsystem og/eller
    opgave- og ressourcestyringssystem
♦  Processanalyse for udarbejdelse af kravspecifikation
♦  Udarbejdelse og opsætning af statistikrapporter til BI-understøttelse
♦  Plan for integration til 3. part systemer såsom ERP, CRM etc.
♦  Design af og deltagelse i kundespecifikke uddannelsesprogrammer
 
 

Konsulentydelser

Integration, systemer og infrastruktur