OFFENTLIG

Levér professionel borgerservice og undgå offentlig ressourcespild.

Hos kommuner og regioner står borgerservice højt på agendaen. Med færre offentlige ressourcer skal opgaver løses mere effektivt, og processerne hos bl.a. hjemmepleje, borgerservice, transport og vagtordninger skal optimeres. Ved hjælp af intelligente it-løsninger kan administrative opgaver automatiseres, så bl.a. tid til samvær med ældre og syge kan øges.
 
Automatiser opgave-, ressource- og kørselsplanlægning
SimaTech har automatiseret samtlige arbejdsprocesser for kommuners og regioners kørende medarbejdere, så medarbejderne kan fokusere på at løse deres egentlige opgave og i sidste ende skabe bedre borgerservice. Via en smartphone eller en tablet i bilen kan en hjemmehjælper eller servicemedarbejder modtage informationer fra kontoret om den person, de skal besøge eller den specifikke serviceopgave, der skal løses. De opdateres om kørselsruten samt eventuelt vejarbejde, som kræver en anden rute. Når opgaven er løst, rapporterer de online, så kontoret har fuldt overblik over status på opgaver, hvem der har løst opgaven og hvornår.
 
Konkrete fordele:
♦  Reduktion af administrativt arbejde i det offentlige
♦  Store tidsbesparelser for kørende medarbejdere
♦  Holde styr på materialer og udstyr
♦  Bedre borgerservice og mere værdi for færre ressourcer
♦  Automatisk dataudveksling mellem kontor og kørende medarbejdere
♦  De offentlige instanser kan selv følge opgaveløsning via SimaWeb
♦  Elektronisk dokumentation på opgaveløsning
 
Del: