Projektledelse

Hos SimaTech har vi opdelt projektprocessen i tre faser, hvor forskellige værktøjer anvendes for at sikre en professionel leverance.
 
I Afklaringsfasen etableres den nødvendige forståelse for kundens situation. En kravsspecifikation udarbejdes med udgangspunkt i kundens oplæg, løsningsmodellen skitseres, metoder fastlægges, og et estimat udarbejdes.
 
Når kontrakten er indgået, går vi i gang med Projekteringsfasen, hvor kravsspecifikationen præciseres, og forretningsflowet tegnes op. En projekt- og tidsplan udarbejdes, og projektholdet - med deltagere fra kunden og SimaTech - sættes sammen. Et vigtigt del af dette trin er integrationen mellem kundens systemer og SimaTech Enterprise Server. Endelig testes forretningslogik og løsningslogik, så der ikke opstår uforudsete problemer i implementeringen.
 
Implementeringsfasen har til formål at sikre kunden en professionel ibrugtagelse af SimaTech Enterprise System. Et vigtigt element  i denne proces er etableringen af en styregruppe, hvor projektet følges tæt. Ligeledes hjælper SimaTech med at etablere en rapporteringsstruktur, der sikrer, at beslutningstagere er informeret om fremdriften i projektet. Til sidst gennemfører vi uddannelse af superbrugere hos kunden samt udleverer brugermanualer og anden form for dokumentation, der guider brugerne af systemet. I forbindelse med den endelige aflevering af projektet, foretager vi en projektevaluering sammen med kunden. SimaTech stræber hele tiden efter at blive bedre, og kundernes tilbagemelding er den primære kilde til dette.
 
 
 

Projektledelse

Afklaring og implementering