Optimizer Server

Automatisk opgave- og ressourceplanlægning.

Optimizer Server kan på baggrund af opgavernes geografiske placering, nødvendige kompetencer og tidsvinduer automatisk sammensætte dem med matchende ressourcer, så opgaver kan udføres med minimal tidsforbrug og det mindst mulige antal ressourcer.