SimaCar

Med SimaCar tilbyder SimaTech et navigationssystem, som henvender sig til det professionelle marked, med mulighed for integration med eksisterende informationssystemer.

Navigationsmarkedet har gennem de seneste år været præget af en række navigationssystemer, der primært henvender sig til konsumermarkedet og har det til fælles, at de anvendes som stand-alone systemer og primært på forskellige typer af håndholdte enheder (PDA).
 
Brugergrænsefladen er udformet med enkelthed for øje. SimaCar er enkelt og hurtigt at betjene, hvad enten den bliver betjent med almindeligt tastatur/mus eller en berøringsaktiv skærm.
 
SimaCar er modulært opbygget, og funktionaliteten kan udvides med en række standardmoduler.
 
I dag anvendes SimaCar inden for en række forskellige brancher, herunder brand og redning samt transport- og forsyningsselskaber. Kendetegnet for dem alle er, at man ønsker at stille bedre information til rådighed for medarbejderen i køretøjet, således at medarbejderen kan udføre sit arbejde mere effektivt og kvalificeret.
 
Kort og godt - SimaCar er mere end blot et navigationssystem - Det er et informationssystem til den mobile medarbejder. SimaCar kan leveres med kortdata for en lang række europæiske lande samt Nordamerika.
 
SimaCar kommer i to versioner: SimaCar Navi og SimaCar Pro.
 

SimaCar Navi

SimaCar Navi er et komplet turn-by-turn GPS navigationssystem, der tilbyder standard navigation og kortfunktioner. SimaCar Navi er primært til kunder, som blot ønsker et professionelt navigationssystem til deres PC.

Funktioner:
1) Navigation
2) Kortvisning
3) Søgning efter adresser, byer og steder af særlig interesse (POI)
4) Oprettelse af egne favoritdestinationer
 

SimaCar Pro

SimaCar Pro indeholder samme grundlæggende funktionalitet som SimaCar Navi versionen. Foruden de grundlæggende navigations- og kortfunktioner kan SimaCar Pro udvides med en række standardmoduler. Det er endvidere muligt at tilpasse udseendet af kortet til ens eget behov/branche samt at tilføje egne korttemaer til systemet.
 
SimaCar Pro danner grundlaget for kundespecifikke løsninger, hvor der ønskes integration med back office systemer, således at den mobile medarbejder altid har adgang til aktuelle informationer.
 
SimaCar’s moduler kan anvendes direkte i forbindelse med SimaTech´s opgave- og ressourcestyringsløsning, SimaOffice, men kan også tilpasses tredjeparts opgave- og ressourcestyringsløsninger.
 
 
 
SMS Modul
SMS modulet præsenterer standard SMS beskeder i SimaCar's enkle brugergrænseflade. Såfremt afsenderen af SMS'en inkluderer en koordinat, kan denne anvendes direkte som en destination for navigationen.
 
Browser Modul
Med Browser Modul er det muligt at integrere virksomhedens internet/intranet web services med SimaCar. Browser Modul er en standard web browser, som er integreret i SimaCar og kan konfigureres til at vise en specifik hjemmeside, når det aktiveres. Det kan også konfigureres, således at en adresse fra SimaCar overføres til en specifik web service, der derefter danner en hjemmeside med indhold, som relaterer til den angivne adresse.
 
Opgave Modul
Med Opgave Modul er det muligt at integrere SimaTech’s flåde- og ressourcestyringsløsning med SimaCar, så der kan sendes opgaver til køretøjet. Opgaver/arbejdsordrer overføres via en mobil opkobling (3G, GPRS, TETRA eller lignende TCP/IP baseret kommunikation) til Opgave Modul, hvor opgavens detaljer vises. Medarbejderen har mulighed for at se opgavens placering på kortet eller starte navigationen direkte. Det er endvidere muligt at sende statusmeldinger tilbage til kontoret (opgave modtaget, opgave påbegyndt, fremme ved opgave, opgave afsluttet). En opgave kan have et eller flere stop tilknyttet. Opgave Modul kan også konfigureres til at sende køretøjets position hjem til kontoret, hvor positionen så kan lagres eller vises på SimaTech's flådestyringsprodukt, SimaOffice.
 
Besked Modul
Med Besked Modul er det muligt at integrere SimaTech’s flåde- og ressourcestyringsløsning med SimaCar, så der kan sendes fri-tekst-beskeder mellem køretøj og kontor. Beskeder overføres via en mobil opkobling (3G, GPRS, Tetra eller lignende TCP/IP baseret kommunikation) til Besked Modul. Det er endvidere muligt for medarbejderen at oprette og sende beskeder til kontoret.
 
Database Modul
Med Database Modul er det muligt at integrere kundespecifikke data fra en standard database i SimaCar. Informationer fra databasen vises i Database Modul, og koordinaten kan anvendes som destination for navigationssystemet. Database Modul er en enkelt og hurtig måde at integrere virksomhedens egne data i SimaCar. Modulet konfigureres via en XML fil, hvor datakilde angives, og modulets layout udformes.
Del: