WNS Server

WNS (Web Navigation Service) er et koncept inden for navigationssystemer og leveres i en Basic Edition eller Enterprise Edition.

 
SimaTech lancerer et helt nyt koncept inden for professionelle navigationssystemer. Hvis du kender til TMC (Traffice Message Channel), der i dag er en udpræget funktionalitet i kommercielle navigationssystemer, så er du godt på vej til at forstå, hvad WNS går ud på.
 
Med WNS er det muligt at få overført geografiske hændelser til dit navigations- eller flådestyringssystem. Hændelserne kan indgå i ruteberegningen eller blot anvendes til information, som fx vejret eller fart-kontroller.
 
I modsætning til TMC overføres WNS via internettet og kan anvendes både i navigationssystemet og i din flådestyringsløsning på kontoret. Det er endvidere muligt selv at oprette WNS services, og vedligeholde dem fra kontoret eller fra vognen. Med andre ord er WNS meget mere end TMC.
 
WNS services kan være baseret på information fra kommercielle udbydere, som fx Vejdirektoratet’s trafikservice, men virksomheder kan også selv oprette en WNS server, som tilbyder WNS services til virksomhedens medarbejdere i vognene eller på kontoret.
 
Forestil dig et brandvæsen, hvor trafiksituation, kendskab til midlertidige lukkede veje eller vejarbejder har stor betydning for, hvor hurtigt et redningskøretøj kan være fremme til en ulykke. Kommunen kan etablere en WNS server med en række services, som vedligeholdes af Teknisk Forvaltning. Teknisk Forvaltning vil kunne angive vejarbejder og midlertidige lukninger af veje etc. Oplysninger vil øjeblikkeligt være til rådighed i redningskøretøjerne og vil endvidere samtidig blive vist på vagtcentralens disponeringsarbejdspladser.
 
WNS services kan endvidere opdateres fra vognen, således at indsatslederen kan oprette evt. blokeringer på stedet, så andre køretøjer, vagtcentralen eller Vejdirektoratet kan tage de nødvendige forholdsregler.
 
 
WNS kan anvendes af mange andre brancher, inkl. transportbranchen. Selvfølgelig er informationerne om trafiksituation, midlertidig lukning af veje og brohøjder etc. også af stor betydning for transportbranchen, og man kan forestille sig mange andre oplysninger, som kunne være interessante:
 
Der kunne fx være tale om en virksomhed, som ønsker at vise den geografiske placering af arbejdsopgaver, som skal udføres, men som endnu ikke er tildelt en bestemt vogn. Ved at oprette dem i en WNS, vil alle mobile medarbejdere kunne se og eventuelt vælge at udføre en af disse opgaver, såfremt deres vej går forbi en sådan opgave. Oplysning om eventuelle fartkontroller kan også være en oplagt mulighed, da det er muligt at oprette en sådan hændelse i en WNS service, i det man passerer den. Umiddelbart herefter vil oplys-ningen være til rådighed for andre køretøjer.
 
WNS System leveres i to versioner:
  • Basic Edition
  • Enterprise Edition

 

WSN Basic Edition
Standard management af WNSO (Web Navigation Service Objects) fra SimaOffice.
 
WNS Enterprise Edition
Avanceret management af WNSO via et integreret multibruger management system.
  • Permanente, temporære og repiterende hændelser
  • Godkendelsesproces for hændelser oprettet af en 3. part
  • Logning af data
  • Udvidet fleksibilitet

 

Del: