SimaTech Enterprise System

 
Mere end bare navigation....
 
Hos SimaTech handler teknologiudvikling om at kunne ramme kundernes behov. Derfor bruger vi ikke så meget energi på at opfinde den dybe tallerken. Til gengæld bruger vi rigtig meget tid på at gøre den dybe tallerken mere intelligent.
 
SimaTech er en dansk, selvfinansieret it-virksomhed etableret i 2003. Forretningsgrundlaget er mange års erfaring inden for GIS (Geographic Information System), og i dag udvikler og tilbyder SimaTech produkter og løsninger inden for opgave- og ressourcestyring, flådestyring samt mobile informations- og navigationssystemer.
 
Intelligente vognmænd, effektive teknikere og hurtig alarmudrykninger.
 
Vores kunders behov er forskellige. Men uansaet om din virksomhed arbejder inden for beredskab med livsnødvendige alarmudrykninger som dagligdag, med mange daglige opgaver inden for teknik og montage, eller I lever af at transportere mennesker, stykgods eller pakker, så er behovet at optimere og udnytte ressourcerne optimalt. Den del af forretningen er SimaTech med til at løse.
 
SimaTech har i dag en produktportefølje, der dækker alle aspekter af en arbejdsdag fra systemerne på kontoret til den mobile medarbejders arbejdsplads i køretøjet og hvor opgave udføres. Vores viden, erfaring og konkrete løsninger skaber overblik, gør arbejdsprocesserne mere effektive, skaber et bedre kommunikationsflow mellem kontor, den mobile medarbejder og kunden - og som en ekstra bonus kan du skære en betydelig del af flådens kilometerforbrug ned til gavn for både miljø og bundlinje.


SimaTech Enterprise System er fællesbetegnelsen for SimaTechs opgave- og ressourcestyringsløsninger. Hjertet i løsningerne er SimaTech Enterprise Server, som styrer al kommunikation mellem de forskellige enheder på kontoret og de mobile medarbejdere. Til SimaTech Enterprise Server kan kobles forskellige moduler afhængig af opgavens karakter.

Vores produktportefølje har udviklet sig fra ideen om et navigations- og informationssystem til mobile medarbejdere til også at indeholde opgave- og ressourcestyringsløsninger samt flådestyringsløsninger. Således dækker vores produktportefølje hele arbejdsgangen fra systemerne på kontoret til den mobile medarbejders arbejdsplads i køretøjet eller hos kunden.

Foruden leverance af SimaTech's standardprodukter, kan vi også tilbyde færdige løsninger, hvor produkterne implementeres og integreres med kunders eksisterende it-systemer eller som selvstændige løsninger.

Kvalitet, brugervenlighed og fleksibilitet er nøglebegreber i vores løsninger. Som eksempel herpå kan nævnes følgende løsninger:

♦  Opgave- og ressourcestyring til transport-, teknisk service- og beredskabsbranchen
♦  Flådestyring til transport-, teknisk service- og beredskabsbranchen
♦  Det Mobile Kontor til konsulenter, sælgere og tekniske servicemedarbejder
♦  Mobilt indsatsinformationssystem til beredskabsbranchen
 
Vores løsninger kommunikerer via mobilnettet og TETRA (i Danmark kaldt SINE)