Løsninger

SimaTech har løsninger til enhver type opgave, som involverer decentrale eller kørende medarbejdere. Løsningerne kan anvendes af såvel den mindre håndværksmester som den store koncern. Virksomhedsstørrelsen har ikke indflydelse på kerneopgaven: At udnytte de decentrale ressourcer optimalt – hvad enten det er i beredskabet, montørkorpset eller noget helt tredje. Netop dette er SimaTech's spidskompetence, og vores løsninger tager afsæt heri.

 

Opgavestyring

og digital dataudveksling

Mange virksomheder anvender et stort Asset Management system til at administrere deres opgaver og mobile ressourcer. Dataregistreringerne er omfattende i disse systemer og overskrider ofte det egentlige behov. Derfor kan systemerne opleves som tunge og bliver – stik imod hensigten - måske erstattet eller suppleret af papirbårne løsninger.

Ruteplanlægning

baseret på GPS- og GIS-teknologi

Ruteplanlægning er mere end en app på mobilen. Når hvert sekund tæller, skal beredskabet have seneste ruteopdateringer lige ved hånden, overblik over kø og vejarbejde samt vide præcist, hvor de skal køre hen på ulykkesstedet. Virksomheder med mobile medarbejdere skal planlægge ruten nøje for at optimere alle ressourcer og undgå spildtid.

Flådestyring

Få overblik over de kørende ressourcer

Det er dyrt at have en vognpark. Vognene skal være ude at køre mest muligt – på vej til og fra opgaver - med mindst muligt kilometerforbrug. Med SimaTechs flådestyringssystem får du et fintmasket overblik over de kørende ressourcer, så hver en kilometer kan tilrettelægges optimalt både ud fra et kunde-, leverance- og transport-økonomisk perspektiv.

Ressourcestyring

og den mobile kontorløsning

For kørende medarbejdere er papirstakke med opgaver, egne krøllede notater og sen rapportering med til at forsinke opgaveløsning og afrapportering af opgaver til administrationen på hovedkontoret. Både i forhold til dokumentation og til fakturering for fuldført arbejde er de papirbårne, manuelle processer en kilde til fejl.