Produkter og teknologier

SimaTech Enterprise System omfatter mange produkter og teknologier. Disse er præsenteret her med en kort tekst, men kontakt os hvis du ønsker et af disse produkter eller teknologier uddybet. Tryk på et felt nedenfor.
 
Digitale arbejdssedler (Dynamic Document)
Med SimaTech teknologien Dynamic Documents (DynDoc) opnås den optimale løsning til papirløs håndtering vha. digitale arbejdssedler m.m.
 
♦  Arbejdsordre
♦  Time- og materialesedler
♦  Vareregistrering
♦  Ordreformular
♦  Skaderapporter
♦  Servicerapporter
♦  og meget mere...

Dynamic Documents kan foruden tekst indholde fx underskrift, foto, lyd, skitser og betalingsmodul. Dynamic Documents er en app, der tilpasses dine krav og behov, og som er fuldt integreret i SimaCar og SimaOffice. Dokumenters indhold gemmes i databasen sammen med de øvrige opgaveinformationer, så data kan overføres til andre systemer. Der er også mulighed for at få dannet en hard copy, der automatisk kan sendes til kunden som en e-mail. Dynamic Documents kan anvendes offline, hvilket betyder, at der ikke mistes værdifulde data, selv om du mister mobil bredbåndsdækning i forbindelse med udførsel af opgaven.
 
Indsatsrapport for Brand & Redning
Et ulykkessted skal dokumenteres med hændelsesoplysninger, foto, involverede instanser og personer, forbrug af materialer og meget andet. Efterfølgende skal denne samlede information deles med flere for videre bearbejdning. SimaTech har i tæt samarbejde med flere brandvæsener, bl.a. Køge Brandvæsen udviklet en indsatsrapport, der giver indsatslederen mulighed for at optage en rapport på ulykkesstedet. Indsatsrapporten er udviklet som en applikation, der afvikles på tablet eller PC. Den digitale indsatsrapport er designet som en traditionel papirbaseret rapport og er derfor nem at navigere i samt at overskue. Indsatsrapporten er opdelt i to sektioner:
 
♦  Oplysninger
♦  Indsatsfaglig vurdering

Under ’Oplysninger’ findes en udrykningsformular, hvor der er mulighed for at indtaste grundoplysninger, såsom dato, rapportnummer, adresse, forsikringsselskab, politirapportnummer, udfyldt af, mandskabsregistrering, beskrivelse og mail modtagere. Når disse data er udfyldt, er der mulighed for at optage rapport om følgende indsatsområder:
 
♦  Miljø
♦  Brand
♦  Redning

Indsatsfaglig vurdering
Herefter skiftes til sektionen ’Indsatsfaglig vurdering’, hvor det er muligt at registrere ODIN rapportnr., ODIN bemærkninger og beskrive egen indsats i klar tekst samt vurdere egne styrkers beredskabsindsats.
 
 
Oplysninger
Her ses hele rapportdelen for ’Oplysninger’. Denne vises som fire skærmbilleder, der fremkommer, når der bladres i rapporten på tablet eller PC.