SimaTech SafetyMaps

 
Digitale mødeplaner og SINE Services i én løsning
 
Med SimaTech SafetyMaps får du online adgang til jeres mødeplaner og kan administrere og distribuere mødeplanerne mellem flere systemer og instanser. Brugen af SimaTech SafetyMaps vil betyde en væsentlig hurtigere og mere effektiv måde at indsamle og dele indsatsrelevante oplysninger på, hvilket vil optimere jeres indsats på skadestedet.
 
En mødeplan indeholder vigtige, indsatsrelevante oplysninger, og det er essentielt, at disse oplysninger er korrekte. De påkrævede data i mødeplanen kommer fra mange forskellige kilder, og traditionelle mødeplaner er normalt baseret på brandvæsenets selvindhentede oplysninger, hvilket gør vedligeholdelse af traditionelle planer meget arbejdskrævende.
 
SimaTech SafetyMaps bruger oplysninger, der ofte er frit tilgængelige, og data hentes direkte fra kilden - bl.a. Kortforsyningen og Miljøportalen - hvorved ansvaret for vedligeholdelsen af disse oplysninger ligger hos den kildeansvarlige og ikke den enkelte enhed.
 
Med en online mødeplan kan oplysningerne tilgås, hvor det er nødvendigt og i forskellige systemer. Systemet gør det endvidere muligt at kommunikere via landkort med andre relevante parter i forbindelse med indsatsen, hvilket er selve essensen omkring SINE Services konceptet.
 
SimaTech SafetyMaps er integreret med SimaTech Enterprise System, således at taktisk planlægning på skadestedet kan deles med andre ressourcer; vagtcentralen via SimaOffice og køretøjer via SimaCar, f.eks. i forbindelse med afspærringszoner, risikozoner, opmarch pladser, vejblokeringer m.m.
 
Hvorfor vælge SimaTech SafetyMaps?
Ved at optimere processerne for oprettelse og administration af jeres mødeplaner vil I opnå betydelige tidsbesparelser. Men hvad vigtigere er; I vil forbedre kvaliteten af de tilgængelige informationer under en indsats væsentligt. Hvad enten det er en lille, lokal hændelse eller en større katastrofe.
 
SimaTech SafetyMaps er en færdigudviklet og afprøvet løsning, der allerede bruges af en række beredskaber i Holland, og med en nylig indgået aftale med Hovedstadens Beredskab udrulles løsningen ligeledes i Danmark i efteråret 2017.
 
Vil du også have jeres processer optimeret? Kontakt os for en gennemgang af mulighederne i SimaTech SafetyMaps.