Ressourcestyring

For kørende medarbejdere er papirstakke med opgaver, egne krøllede notater og sen rapportering med til at forsinke opgaveløsning og afrapportering af opgaver til administrationen på hovedkontoret. Både i forhold til dokumentation og til fakturering for fuldført arbejde er de papirbårne, manuelle processer en kilde til fejl. De kan også have en økonomisk konsekvens, fordi der bogstaveligt talt går længere tid end nødvendigt fra opgaveløsning til pengene kommer ind på kontoen.
 
SimaTech forenkler opgaveløsning for de mobile medarbejdere med sin integrerede kontorløsning. Opgaver sendes elektronisk til vognene, hvor den kørende konsulent, tekniker, montør eller sælger kan kommunikere med kontoret med få klik på en trykfølsom tablet – eller på smartphonen. Her modtager medarbejderen alle relevante oplysninger om den forestående opgave samt eventuelle aftaledokumenter, kontrakter og ordresedler, som udfyldes og sendes retur elektronisk.
 
Efter udført arbejde afrapporterer medarbejderen elektronisk, og alle data fra eksempelvis synsrapporter, arbejdsskemaer, fejlrapporteringer og måleraflæsninger overføres direkte til virksomhedens forretningssystemer - herunder økonomistyringssystemet, hvor de danner grundlag for korrekt og hurtig fakturering. Den mobile kontorløsning kan skræddersyes til din virksomheds behov.

Ressourcestyring

og den mobile kontorløsning