Energi Fyn

Efterhånden som vi udvider vores SimaTech-løsning, forsvinder mange mellemled. Bl.a. slipper vores medarbejdere for at køre på kontoret hver morgen, fordi opgaver og informationer sendes elektronisk. De behøver heller ikke rapportere dagens arbejde på papir. SimaWeb Service Desk tjener som en Help Desk, hvor vi kan servicere vores kunder. SimaTech Enterprise Server integrerer med vores it-systemer, så kunder kan bestille og følge en opgave på SimaWeb fra oprettelse til afslutning.

Svend Magnussen, anlægs- og servicechef i Energi Fyn

SimaTech Enterprise System fjerner 60 timers spildtid om dagen. Indtil for halvandet år siden havde hver af Energi Fyns 60 kørende elektrikere og montører op til en times spildtid i løbet af en arbejdsdag. Energiselskabets driftsmedarbejdere udnyttede ikke tiden optimalt, fordi arbejdsdagen var præget af manuelle og ineffektive processer.
 
-Vi planlagde opgaverne på kontoret fra dag til dag. Så alle medarbejdere startede med at køre på kontoret om morgenen, få opgavebeskrivelser og tegninger, samt køre forbi vores lager og tage materialer med. Hverken på kontoret eller i bilerne kunne man få et samlet overblik over opgaverne og i hvilken rækkefølge, de bedst kunne løses. Derfor var det et stort ønske for os at få et online værktøj til ressourceplanlægning, siger Svend Magnussen, anlægs- og servicechef i Energi Fyn.
 
 
Den første ineffektive time er nu fjernet fra elektrikernes og montørernes arbejdsdag, og en lang række andre fordele er fulgt med implementeringen af SimaTech Enterprise System. Energy Fyn har fået modulerne SimaOffice, der organiserer opgaverne centralt, SimaCar, der giver opgaver, oversigtskort og tegninger til hver enkelt medarbejder på vejene, samt SimaWeb, som giver Energi Fyns store kunder, fx kommunerne, mulighed for at følge opgaveløsning via SimaWeb og dermed i realtid.
 
-Det er en gevinst for både os og medarbejderne, at de kan udnytte dagens arbejdstimer så effektivt som muligt. De er forberedt på dagens arbejde, når de sætter sig ind i bilen, de kan køre direkte til den første kunde hjemmefra, og de kan hente reservedele på vores ekstra lagre ude i byen i såkaldte dropzoner, som vi har etableret sideløbende med implementeringen af SimaTech-løsningen. Resultatet er færre køreture, mindre arbejdsspild og et fyldestgørende overblik over alle opgaver - både for den igangværende dag og kommende dage, siger Svend Magnussen.
 
-SimaTech har fra første dag forstået og tilgodeset vores behov. Vi valgte SimaTech pga. brugervenligheden og fremtidsmulighederne i systemet, og da vi indgik aftale med SimaTech, var det vores vurdering, at de var længst fremme på markedet. En af de store, positive oplevelser med SimaTech er, at de leverer den vare, de lover, og de sætter sig godt ind i kundens behov. Det er virkelig en force ved SimaTech, siger Svend Magnussen.
 
Næste skridt er Assignment Manager, som er en del af SimaWeb produktfamilie, og som giver Energi Fyn mulighed for at sende opgaver i pulje blandt de medarbejdere, der befinder sig i det område, hvor opgaven skal løses.
 

Om Energi Fyn
Energi Fyn er en moderne og velkonsolideret energikoncern med fokus på Fyn. De betjener ca. 390.000 kunder og beskæftiger cirka 235 medarbejdere.
 
Løsningen hos Energi Fyn: 

 

Andre komponenter:

 

Del: