Mini Trans

”Vi sætter kunderne først, både hvad angår hurtig udbringning, høj kvalitet i leverancen og optimal transportøkonomi. Derfor valgte vi SimaTech som leverandør af en flådestyrings- og logistikløsning, der skaber overblik, gennemsigtighed og en retfærdig fordeling af opgaverne blandt vores 120 mand store vognpark. Samarbejdet med SimaTech er forbilledligt. Siden opstarten i 2008 har de forstået vores behov og leveret værdifuld rådgivning.”

Michael Kastaniegaard, adm. direktør, Mini Trans

Kurérselskabet mestrer flådestyring og hurtig udbringning  
Kurérselskabet MiniTrans sætter en ære i at kunne tilbyde transportbranchens mest professionelle logistikløsninger. Selskabet råder over alle typer køretøjer lige fra mindre kassevogne til store lastbiler, som udbringer gods for virksomheder – fx materialer til byggepladser og IKEA-møbler, som skal bringes ud til private. Fælles for Mini Trans’ opgaver er, at levering foregår hurtigt og sikkert.   
 
For at sikre den bedst mulige logistik og en retfærdig tildeling af opgaver for kurérselskabets 120 vogne har MiniTrans implementeret SimaTech Enterprise Server, SimaOffice, SimaCar og SimaWeb.
 
-Vores flådestyringsløsning sikrer høj kvalitet i leverancen, rigtig god kundeservice og en optimal transportøkonomi for vores kunder. Vi er ejet af vognmændene, så en retfærdig fordeling af opgaverne er nødvendig. Vores løsning kan automatisk finde ud af, hvilken vogntype der passer til turen og hvilken vognmand, der er tættest på. Derved undgår vi tomme kilometer og forbruger mindre brændstof, siger Michael Kastaniegaard, adm. direktør, Mini Trans.    
 
Retfærdig fordeling af opgaverne
MiniTrans’ vognpark dækker hele Danmark, og vognene er  i konstant bevægelse. Derfor er det nødvendigt med et fuldstændigt overblik over deres position, når opgaverne skal fordeles. Kontoret sorterer chaufførerne efter, hvem der er ledig - eller snart ledig - og herefter geografisk placering. Hensynet til kunderne er størst, for de skal vente kortest mulig tid, men dernæst bliver opgaverne fordelt så retfærdigt som muligt. 
 
-Vi har fået et komplet overblik over, hvor vores vogne er, og alle chauffører kan følge med i bilen og se, at fordelingen foregår retfærdigt. Vi kan sætte kunden op til at modtage e-mail og SMS, når opgaven er udført, og de kan ved hjælp af SimaWeb Transport og et weblogin få en fuldstændig oversigt over deres ture, hvem der leverede, hvem der tog imod varerne, og hvad transportforbruget har været. SimaOffice integrerer med fx IKEA’s salgssystem, så alle ordrer automatisk køres over i vores system, og vi kan sende en elektronisk tilbagemelding retur, når turen er afsluttet, siger Michael Kastaniegaard. 
 
MiniTrans har haft SimaTech-løsningen i seks år og er meget tilfredse med samarbejdet.
 
-Vi valgte SimaTech, fordi de forstår vores behov og transportbranchen til fulde. Det er langtfra alle it-folk, der kan det. Samarbejdet er forbilledligt. Vi har en rigtig god dialog, og SimaTech har sikret, at vi udnytter vognene optimalt, og at opgavefordelingen mellem vognmændene er så lige som overhovedet muligt, siger han.
   
MiniTrans overvejer at implementere SimaGo i nær fremtid. Chaufførerne er uden for vognen 85 pct. af tiden, og ofte må kontoret foretage et telefonopkald for at sikre, at de får beskeder så hurtigt som muligt. For at optimere den proces, skal beskederne automatisk følge med chaufførerne – helt ud til smartphonen.

 

Løsningen hos Mini Trans:
- SimaWeb Transport 
 
Del: