Opgavestyring

Mange virksomheder anvender et stort Asset Management system til at administrere deres opgaver og mobile ressourcer. Dataregistreringerne er omfattende i disse systemer og overskrider ofte det egentlige behov. Derfor kan systemerne opleves som tunge og bliver – stik imod hensigten - måske erstattet eller suppleret af papirbårne løsninger.
 
Hvad enten din virksomhed disponerer opgaver og ressourcer i et virksomhedssystem eller på papir, kan SimaTech tilføre merværdi. Vores opgave- og ressourcestyringssystem kan anvendes alene eller sammen med jeres it-systemer, så I får en integreret løsning, der opfylder lige netop jeres behov.
 
Systemet er brugervenligt og designet til at imødekomme netop de disponerende og kørende medarbejderes behov. Medarbejderne på kontoret får præcis det overblik, de har brug for, for at kunne disponere opgaverne optimalt. Det vil sige fuldt overblik over opgaverne og de tilgængelige ressourcers placering og kapacitet i forhold til opgavens karakter. De kørende medarbejdere får adgang til et mobilt kontor, som føder dem med relevante oplysninger om opgaveflow, information om den forestående opgave samt adgang til at afrapportere efter endt opgave – i bilen, uden blyant og papir.
 
Al informationsudveksling mellem kontor og køretøj foregår elektronisk, hvilket minimerer risikoen for misforståelser og fejl. De registrerede data har desuden stor dokumentationsværdi i tilfælde af klager, og de er en vigtig kilde til indsigt i forretningen og kan danne grundlag for fremtidige optimeringer.

Opgavestyring

og digital dataudveksling